Фирмена култура

Корпоративни ценности

1. Клиентът на първо място.              

2. Почтеност и ентусиазъм.

3. Прагматична иновация

4. Борба и победа

Мисията на компанията

Нека продуктите на компанията се разпространяват по целия свят!

Мисията на компанията

Създайте на едно гише висококачествен доставчик на продукти за обзавеждане на дома.Създайте превъзходен живот за семействата на затруднени партньори.Правете дължимите вноски за социално подпомагане